Rejestracja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

730 - 1830

730 - 1830

730 - 1830

730 - 1830

730 - 1830

730 - 1400

 

Poradnia stomatologii ogólnej

Sumaryczne godziny przyjęć poradni ogólnej
oraz dzieci i młodzieży do lat 18-tu

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

0800 - 1400

800 - 1400

1200 - 1800

1200 - 1800

1000- 1200

800 - 1400

 

Poradnia stomatologii ogólnej

Sumaryczne godziny przyjęć poradni ogólnej
oraz dzieci i młodzieży do lat 18-tu

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

0800 - 1400

800 - 1400

1200-1800

1200 - 1800

1000 - 1200

800 - 1400

 

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Sumaryczne godziny przyjęć poradni

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

1200 - 1800

1200 - 1800

800 - 1400

1200 – 1800

-

800 - 1400

 

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Sumaryczne godziny przyjęć poradni

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

800 - 1200

800 - 1200

1400 - 1830

1100 - 1200

1100 - 1200

-